اوچماز

دوره های آموزش اپیلاسیون


آموزش تخصصی اپیلاسیون درحال حاضر فقط درمحل اصلی شرکت انجام میگیردومدرک معتبر ازطرف برند اوچماز تقدیم کارآموزان عزیز میشود جهت ثبت نام با تلفن دفتر مرکزی تماس بگیرید.

بزودی آموزش درسایر استانها نیز برگذارخواهد شد.

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸