درباره ما

اوچماز نامی برتردراپیلاسیون

درباره ما

محصولات آرایشی وبهداشتی اوچمازدرمرداد ماه سال ۱۳۹۸ باثبت برند واخذ مجوزهای غذا ودارو وسایر مجوزها ازمنابع ذیصلاح نسبت به تولید جدیدترین نوع موم اپیلاسیون که نیازبه گرم کردن وپد ندارد مطابق با استاندارد وگذراندن کلیه آزمایشهای کنترل کیفی کارخود را آغازکرده است. هدف نهایی این مجموعه تولید محصولات کاملا"اورگانیک وجدید میباشد. کیفییت خوب وبسته بندی محصولات جزیی ازاهداف برنداوچماز میباشد. همچنین ایجاد اشتغال در حوزه های جدید اهدافی میباشد که برند اوچمازدرصدد دست یابی به آن هست.  رضایت مشتری وآموزش استفاده ازمحصولات جزیی ازاهداف بزرگ این مجموعه خواهد بود. که پشتیبانی تمام وقت ازمشتریان گویای این مدعاست.
این روش اپیلاسیون به علت مزایای فراوان و درد بسیار کمتربزودی جایگزین روشهای قدیمی مانند اپیلاسیون با موم گرم خواهد شد. این مجموعه با ایده واهداف بزرگ خانم مریم محامیدی وسرمایه گذاری آقای حسن پورارشادی به تولید رسیده است. دفتراصلی اوچمازدرخوزستان وشهر دزفول مستقرمیباشد. مشتریان میتوانند درصورت هرگونه شکایات با آدرس ایمیل oochmazco@gmail.com مکاتبه نمایند.